Veiligheidscoördinatie

T.b.v. industriële bouwprojecten organiseert DISC Belgium veiligheidscoördinatie. In het kader van de Wet Tijdelijke of  Mobiele Bouwplaatsen zet DISC Belgium veiligheidcoördinatoren van  niveau A of B in op uw industrieel bouwproject. 

Volgende diensten worden hierbij verleend gedurende uw project:

In de ontwerpfase

 • Opstellen en bijhouden van veiligheids- en gezondheidsplan.
 • Openen en bijhouden van coördinatiedagboek.
 • Openen van postinterventiedossier.
 • Opzetten coördinatiestructuur (indien van toepassing: bij niveau A projecten).


In de verwezenlijkingfase

 • Uitvoeren van werfbezoeken door veiligheidscoördinator.
 • fhankelijk van het project wordt het aantal werfbezoeken bepaald, gemiddeld één bezoek per week of om de twee weken wordt voorgesteld. Minimaal tijdens kritische fase(n) zal de werf bezocht worden, hierbij wordt geobserveerd en gerapporteerd. Eventuele kritische fasen dienen vastgelegd worden in het V&G plan.
 • Bijwonen van voortgangsvergaderingen.
 • Indien nodig worden in overleg met de opdrachtgever bijkomende werfbezoeken uitgevoerd.
 • Voorzitten coördinatiestructuur (indien van toepassing).

 
Bij beëindiging opdracht 

 • Oplevering en vervollediging van het postinterventiedossier.
 • Alle hierboven vermelde coördinatieinstrumenten worden aan de bouwheer/opdrachtgever overhandigd bij de voorlopige oplevering.

Zoekt u een veiligheidscoördinator voor uw project?

Neem contact met ons op en daag ons uit!