Veiligheidskundige Support

Bij nieuwbouw-, shutdown- of onderhoudsprojecten biedt DISC Belgium veiligheidskundige ondersteuning aan op fulltime basis gedurende de duur van uw project.Volgend profiel van veiligheidskundige wordt hierbij voorgesteld:

  • Al naargelang de projectvereiste opleidingsniveau Preventieadviseur niveau 2, 1, of studerende en  diverse aanverwante cursussen als VCA Vol, Nijverheidshelper, etc.
  • Industriële praktijkervaring op projectbasis.
  • Sterk in coördineren en coachen. 
  • Communicatief, assertief en een teamplayer.
  • Veiligheidskundige die het naleven van de vooropgestelde veiligheidsvoorschriften bewaakt, risico’s herkent op de werkvloer en bijstuurt indien nodig. Hij coördineert, instrueert en rapporteert op V&G vlak, woont vergaderingen bij, biedt veiligheidskundige ondersteuning waar nodig, dit in overleg met de klant.

In functie van de gewenste graad van ondersteuning van uw intern preventiebeleid kunnen eveneens preventieadviseurs ingezet worden die u begeleiden bij het uitvoeren van RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie), het opstellen van TRA’s (Taak Risico Analyses), incidentenonderzoek,...

U zoekt veiligheidskundige ondersteuning?