Boost uw veiligheid als KMO - modules

Deze opleidingenreeks is in hoofdzaak gericht naar werkgevers in ondernemingen met maximaal 50 personeelsleden en geven u een ideale praktische basis om het preventieniveau in uw onderneming te verhogen. De reeks bestaat uit 4 toegankelijke opleidingsmodules. Met elke module leert u hoe u een belangrijk onderdeel van uw preventiebeleid praktisch uitwerkt. 


De sessie gaan door in kleine groep waardoor een persoonlijke aanpak gegarandeerd is. Na elke sessie krijgt u praktische richtlijnen mee om het besproken onderdeel te implementeren in uw bedrijfsomgeving.

Module ​Korte Inhoud
Opstellen en bijhouden risicoanalyse ​Wat is risicoanalyse? Waarom is het belangrijk om alle risico’s in mijn bedrijf in kaart te brengen? Welke niveaus van risicoanalyse zijn er? Hoe kan ik mijn risico’s evalueren? Hoe stel ik hier doeltreffende preventiemaatregelen tegenover? U krijgt naast een duidelijk antwoord op al deze vragen ook een handig format om een degelijke risicoanalyse in uw bedrijf uit te voeren.
​Preventieplan opstarten ​Als werkgever plant u uw preventiebeleid via een preventieplan in de tijd om stapsgewijs tot een hoger welzijnsniveau te komen? Maar wat is een preventieplan nu precies? Hoe stel ik dit op? Welke voorwaarden stelt de wetgeving mij voorop? Hoe plan ik de implementatie van afgesproken maatregelen over de loop van een werkjaar? We leggen het u praktisch en overzichtelijk uit in deze module.
​Praktisch V&G plan opstellen ​U werkt als aannemer op een bouwterrein of terrein van de klant, alleen of samen met andere aannemers. Dan wordt er u mogelijks een project specifiek V&G plan gevraagd om de veilige uitvoering van uw werken te omschrijven. In sommige gevallen moet u ook rekening houden met het V&G plan van de veiligheidscoördinator. Maar wat houdt zo’n V&G plan precies in? Hoe pak ik dit het beste aan? U verneemt tijdens deze module hoe u een duidelijk V&G plan opstelt en krijgt een uitgebreid praktijkvoorbeeld om u op weg te zetten in uw eigen bedrijfssituatie.
​Instructies en toolbox geven ​Dat u uw werknemers moet duidelijk maken hoe ze hun werk veilig kunnen uitvoeren wist u waarschijnlijk al. Maar wanneer en hoe doe ik dit het best? Welke soorten instructies zijn er? Wanneer is een instructie of opleiding verplicht? Hoe communiceer ik mijn instructies het best? En wat met toolboxmeetings? U krijgt een duidelijk overzicht van hoe u dit het beste aanpakt in de specifieke situatie van uw onderneming.